300px-Grundlovgivende rigsforsamling - Constantin Hansen

Velkommen til foreningen Guldalderinstituttets hjemmeside.

De seneste årtier har vist en stadig stigende interesse for den danske guldalder. I dag er der således generel folkelig forståelse for denne vigtige periode i vores samfundsudvikling. Meget tyder på, at interessen for guldaldertiden både nationalt og internationalt i de kommende år vil stige yderligere. Dette afspejler sig bl.a. i en række aktive selskaber omkring guldalderens forfattere, teaterfolk og komponister.
Guldalderinstituttets formål er at formidle viden om og nyfortolkning af den danske guldalder. Samt at lade aktuelle problemstillinger, ideer og kunstneriske udtryk reflektere i guldalderens kulturelle rammer.
Guldalderinstituttet forsøgte forgæves at erhverve Fru Heibergs Villa i Rosenvænget som fælles mødested for de forskellige guldalderselskaber. Guldalderinstituttet samarbejder gerne med andre selskaber.
 
Guldalderen
Perioden 1800-1850 kaldes den danske guldalder. Det gør den fordi litteratur, musik, teater og billedkunst nåede et enestående højdepunkt.
Litteraturen blev skabt af Oehlenschläger, Blicher, Ingemann, Hauch, Heiberg, Hertz og Hostrup. Samt ikke mindst af H.C. Andersen, Kierkegaard og Grundtvig.
Musikken var kendetegnet af Weyse, Kuhlau, Gade og Hartmann, mens teatret blev domineret af Johanne Luise Heiberg og August Bournonville.
Thorvaldsen opnåede verdensberømmelse som billedhugger og Freund samt Bissen fortsatte hans linje. Endelig var Eckersberg, Rørbye, C.A. Jensen, Købke, Lundbye, Dreyer, Marstrand, Constantin Hansen malerkunstens mestre.
I guldalderen blev desuden fundamentet lagt for det danske demokrati, ligesom naturvidenskabernes fremdrift (H. C. Ørsted) lagde grunden for industrialiseringen.