KMS844 Chresten Kbke redg

Foreningen Guldalderinstituttet har gennemført en bred vifte af aktiviteter - alle med relation til Guldalderen.

Aktiviteterne er overordnet inddelt i :Nytårskoncerter (f. eks. i Sankt Markus Kirke). Musik & Teater (f.eks. Folkevisen i Guldalderen; H. C. Andersens syngespil; C.E. F. Weyse i ord og toner). Foredrag (f. eks. Kierkegaard og Heiberg: Norge 1814 - adskillelsen fra Danmark; Danske trykte kogebøger) Besøg (f. eks. Christiansborgs guldaldermalerier; Grevinde Danners Vinterbolig; Den italienske ambassadørs palæ). Vandringer (f. eks. Frederiksberg Kirkegård; Kongelunden; Hørsholms Lyksaligheder 1832).

Foreningen har i sin 20-årige levetid gennemført i alt 113 arrangementer. Nedenfor er de alle anført i omvendt kronologisk rækkefølge med angivelse af aktivitetsart, titel, medvirkende / foredragsholder og sted.

 
2019
Nytårskoncert: "Guldaldermusik med musik af C.M. Bellman, Édouard Du Puy, C.E.F. Weyse, J.P.E. Hartmann, Niels W. Gade, Peter Heise". Trine Bastrup Møller (sang), Marianne Müller (fløjte), Flemming Møller (klaver). 5. januar. Sankt Markus Kirke.
Rundvisning: "Ældre europæiske og nyere dansk samling". Guide Mariette Tiedemann og Guide Michelle Garnier. 13. marts. Davids Samling.
2018
Nytårskoncert: "Guldaldermusik af C.E.F. Weyse, J.P.E. Hartmann, Peter Heise, P.E. Lange-Müller, Rued Langgaard". Trine Bastrup Møller (sang), Marianne Müller
(fløjte), Flemming Møller (klaver). 5. januar. Sankt Markus Kirke.
Foredrag: "Et Norsk Banner. De danske liberale og den norske grundlov under den sene enevælde". Historiker Rasmus Glenthøj. 17. april. Bakkehuset.
Rundvisning & Foredrag: "Til bords med Kamma Rahbek og H.C. Andersen. 1800-tallets mad og spisevaner". Museumsleder Gertrud With. 7. juni. Bakkehuset.
Rundvisning: "Magasin du Nord Museum. H.C. Andersens kvistværelse". Guide Ole Pedersen. 26. august. Magasin du Nord Museum.
Foredrag: "Guldalderjura - Anders Sandøe Ørsted og hans tid". Dr. jur. et phil. Ditlev Tamm. 3. oktober. Bakkehuset.
2017
Nytårskoncert: "Guldalderkoncert med C.E.F. Weyse, Friedrich Kuhlau, A.P. Berggreen, Niels W. Gade, Peter Heise, Edvard Grieg, P.E. Lange-Müller". Hanne Møller (sang), Marianne Müller (fløjte), Flemming Møller (klaver). 5. januar. Sankt Markus Kirke.
Foredrag: "Mutter som forfatter: Danske trykte kogebøger i 1800-tallet". Cand. mag. & ph.d. Caroline Nyvang. 21. februar. Bakkehuset.
Rundvisning & Foredrag: "Den italienske ambassadørs palæ ved Amalienborg". Guider og mag. art. Bente Hatting Gjelten. 6. april. Den italienske ambassadørs palæ.
Foredrag: "Ibsens syn på Fru Heiberg som skuespiller og instruktør". Teaterhistoriker Alette Scavenius. 22. maj. Bakkehuset.
Rundvisning: "Kamma Rahbeks Romantiske Have". Museumsleder Gertrud With. 27. august. Bakkehuset.
Rundvisning: "Portræt og Følsomhed i Guldalderen". Guide Christina Klestrup. 12. november. Den Hirschsprungske Samling.
2016
Nytårskoncert: "Guldaldermusik af C.E.F. Weyse, Friedrich Kuhlau, Niels W. Gade, Peter Heise, Edvard Grieg, P.E. Lange-Müller, Carl Nielsen, Knudåge Riisager, Egil
Harder". Marianne Müller (fløjte), Klaus Jerndorff (orgel og klaver). 5. januar. Sankt Markus Kirke.
Foredrag: "Martin Hammerich - en helstøbt guldalderpersonlighed". Læge Jesper Brandt Andersen. 15. marts. Bakkehuset.
Foredrag: "1864 - Sønner af de slagne". Historiker Rasmus Glenthøj. 11. maj. Bakkehuset.
Rundvisning: "Sølyst - Den Kongelige Skydebane". Rundviser Poul Cappelørn. 1. oktober. Sølyst.
Foredrag & Musik: "Folkevisen i Guldalderen". Universitetslektor Sten Høgel (foredrag), Charlotte Withen (sopran), Martin Havn (baryton), Jens Westergaard Madsen (klaver). 2. november. Bakkehuset.
2015
Nytårskoncert: "Guldaldermusik af Friedrich Kuhlau, J.P.E. Hartmann, Niels W. Gade". Marianne Müller (fløjte), Klaus Jerndorff (orgel og klaver). 5. januar. Sankt Markus Kirke.
Rundvisning & Foredrag: "Ei blot til Lyst - Romantikkens Teater. Bakkehusets Udstilling". Museumsleder Gertrud With. 17. marts. Bakkehuset.
Foredrag: "Malthe Conrad Bruun - hans politiske virke i Danmark og Frankrig". Ph.d. Fellow, doctorant Alexandre Bernier. 16. juni. Bakkehuset.
Rundvisning & Foredrag: "Rokokolandstedet Frieboeshvile". Arkivar Lise Skjødt-Pedersen og mag. art. Bente Hatting Gjelten. 7. september. Frieboeshvile, Lyngby.
Foredrag: "Byron og Danmark - med særligt henblik på relationerne til Grækenland". Forfatter og tidligere Kulturminister Grethe Rostbøll. 20. oktober. Bakkehuset.
Rundvisning & Foredrag: "Besøg på Thorvaldsens Museum (Gottlieb Bindesbøll)". Museumsleder Gertrud With. 22. november. Thorvaldsens Museum.
2014
Nytårskoncert: "Guldaldermusik af Friedrich Kuhlau (Elverhøj), Hans Matthison-Hansen, Niels W. Gade, Carl Nielsen". Marianne Müller (fløjte), Martin Choleva (tenor og horn), Klaus Jerndorff (orgel og klaver). 5. januar. Sankt Markus Kirke.
Sang & Foredrag: "C.E.F. Weyse i ord og toner". Universitetslektor Sten Høgel. 12. marts. Sankt Markus Kirke.
Foredrag: "Norge 1814 - 200 året for adskillelsen fra Danmark". Historiker Rasmus Glenthøj. 16. juni. Bakkehuset.
Vandring & Foredrag: "I Kongelunden skal brylluppet stå". Tidligere Museumsleder Inge Nørballe. 24. august. Start Collins Allé.
Rundvisning & Foredrag: "Emilius Bærentzen - på Hofteatret". Museumsinspektør Mikael Kristian Hansen. 28. september. Teatermuseet.
Foredrag: "Den Tyske Romantik med udblik til den Danske". Dr. phil. Per Øhrgaard. 11. november. Bakkehuset.
2013
Nytårskoncert: "Guldaldermusik af C.E.F. Weyse, Friedrich Kuhlau, J.P.E. Hartmann, Hans Matthison-Hansen, Gottfred Matthison-Hansen, Edvard Grieg, Carl Nielsen". Klaus Jerndorff (orgel og klaver). 5. januar. Sankt Markus Kirke.
Foredrag: "B.S. Ingemann - den historiske romans fader". Mag. art. Bente Hatting Gjelten. 18. marts. Bakkehuset.
Foredrag: "Søren Kierkegaard - København og Østerbro". Cand. polit. & HD Kjeld Lykke. 28. maj. Bakkehuset.
Vandring & Foredrag: "Oehlenschläger og Den Romantiske Have". Museumsleder Gertrud With. 29. september. Bakkehuset og Søndermarken.
Foredrag: "Om Sophie Oehlenschläger (gift Ørsted) og hendes liv". Tidligere Museumsleder Inge Nørballe. "Mad, drikke, tobak i Guldalderen". Cand. polit. & HD Kjeld Lykke. 18. november. Bakkehuset.
2012
Nytårskoncert: "Guldaldermusik af C.E.F. Weyse, Friedrich Kuhlau, A.P. Berggreen, J.P.E. Hartmann". Marianne Müller (fløjte), Klaus Jerndorff (orgel og klaver). 5. januar. Sankt Markus Kirke.
Foredrag: "Guldalderen - Danmark et lidet, fattigt land?". Cand. polit. Jens Haunstrup Clemmensen og cand. polit. & HD Kjeld Lykke. 26. marts. Møstings Hus, Frederiksberg.
Foredrag: "Jens Baggesens liv og virke". Postdoc. Anna Lena Sandberg. 21. maj. Bakkehuset.
Vandring & Foredrag: "En eftermiddag i Sophienholms Have". Tidligere museumsleder Inge Nørballe. 26. august. Start Sneglehøjen.
Vandring & Foredrag: "Fru Heiberg - Rosenvænget - Holmens Kirkegård - Gothersgade/Søtorvet". Cand. jur. Ida Dybdal og tidligere museumsleder Inge Nørballe. 16. september. Start Fru Heibergs Villa, Østerbro.
Foredrag: "Familien Brun: Constantin - Frederike - Ida". Tidligere museumsleder Inge Nørballe og cand. polit. Jens Haunstrup Clemmensen. 6. november. Bakkehuset.
Foredrag & Teater: "Johanne Luise Heiberg på Hofteatret". Oplæsning, Hans og Trine (opførelse), Folkedansere, Børnekor. Arrangør Heiberg-Selskabet. 24. november. Teatermuseet.
2011
Nytårskoncert: "Guldaldermusik med musik af C.E.F. Weyse, Friedrich Kuhlau, Niels W. Gade, Carl Reinecke". Marianne Müller (fløjte), Klaus Jerndorff (klaver). 5. januar. Sankt Markus Kirke.
Foredrag: "En broget buket fra en skuespillers liv". Skuespiller Niels Hinrichsen. 14. marts. Bakkehuset.
Foredrag: "Emil Aarestrup - liv og digtning". Teaterhistoriker Elisabeth Frey Harne. 16. maj. Bakkehuset.
Vandring: "Hørsholms Lyksaligheder og pingpong-spillet (sommeren 1832)". Mag. art. Bente Hatting Gjelten. 28. august. Start Hørsholm Kirke.
Foredrag: "Kvindeportrætter i H. C. Andersens forfatterskab". Cand. phil. Kirsten Dreyer. 25. oktober. Bakkehuset.
Rundvisning: "Statens Museum for Kunst - Dansk Guldalderkunst". Museumsinspektør Henrik Holm. 30. november. Statens Museum for Kunst.
2010
Nytårskoncert: "Guldaldermusik af C.E.F. Weyse, Friedrich Kuhlau, J.P.E. Hartmann, Hans Matthison-Hansen". Marianne Müller (fløjte), Klaus Jerndorff (orgel og klaver). 5. januar. Sankt Markus Kirke.
Rundvisning: "Carlsbergs Æresbolig og Carlsbergs Museum". Guide Henrik Nielsen. 26. marts. Start Carlsbergs Besøgscenter.
Foredrag: " Præsentation af To eventyr (Boghveden og I Andegaarden) af H.C. Andersen". Dr. phil. Klaus Neiiendam. 17. maj. Bakkehuset.
Rundvisning: "Nivaagaards Malerisamling". Guide Lene Skak-Iversen. 6. juni. Nivaagaard Museum.
Foredrag: "H.C. Ørsteds og Guldalderens aktualitet". Dr. phil. Dan Charly Christensen. 27. september. Bakkehuset.
Foredrag: "Eckersbergs Romerske Prospekter". Kunsthistoriker Villads Villadsen. 8. november. Møstings Hus, Frederiksberg.
2009
Nytårskoncert: "Guldaldermusik af J.P.E. Hartmann, Hans Matthison-Hansen, Carl Nielsen". Lise-Marie Groll (sang), Marianne Müller (fløjte), Klaus Jerndorff (orgel og klaver). 5. januar. Sankt Markus Kirke.
Rundvisning & Foredrag: "De Berlingske Stuer". Arkitekt Mette Maegaard og dr. phil. Klaus Neiiendam. 19. marts. Berlingske Tidende, Gammel Mønt.
Foredrag: "Om den sene Guldalder og Hegel". Kunsthistoriker Ragni Linnet. 12. maj. Bakkehuset.
Rundvisning: "Rundvisning i Bakkehuset". Museumsleder Gertrud With. 1. september. Bakkehuset.
Rundvisning: "Den nyere danske samling. Den ældre europæiske samling". Museumsdirektør Kjeld von Folsach. 6. november. Davids Samling.
Rundvisning: "Nicolai Abildgaard - kroppen i oprør". Kunsthistorikeren Charlotte Christensen. 2.december. Statens Museum for Kunst.
2008
Nytårskoncert: "Guldaldermusik af C.E.F. Weyse, J.P.E. Hartmann, Hans Matthison-Hansen, Peter Heise, Edvard Grieg, Carl Nielsen, Rued Langgaard". Klaus Jerndorff (orgel og klaver). 5. januar. Sankt Markus Kirke.
Rundvisning & Foredrag: "Dansk Jødisk Museum - Guldalderen og Jødedommen". Guider og foredragsholder. 12. marts. Dansk Jødisk Museum.
Foredrag: "Om Guldaldermaleriet - fra Abildgaard til Købke". Museumsleder Gertrud With. 21. maj. Bakkehuset.
Rundvisning & Foredrag: "Grundtvig - Kierkegaard". Sekretariatsleder Hans Grishauge (rundvisning), Joakim Garff (Kierkegaard), Henrik Wigh-Poulsen (Grundtvig). 27. august. Vartov, Farvergade.
Foredrag: "Arkæologen P.O. Brøndsted og herregården Iselingen - en symbiose i Guldalderen". Læge Jesper Brandt Andersen. 30. oktober. Bakkehuset.
2007
Nytårskoncert: "Guldaldermusik af C.E.F. Weyse, Hans Matthison-Hansen, Gottfred Matthison-Hansen, Edvard Grieg, Rued Langgaard". Klaus Jerndorff (orgel og klaver). 5. januar. Sankt Markus Kirke.
Rundvisning & Foredrag: " Skrivepultens Kunst - en kvadrille i dansk kultur". Kuratorerne Marianne Philipsen og Lars Andersen. 26. marts. Bakkehuset.
Foredrag: "To historier om teater (Et godt Humeur og Moster) af H.C. Andersen og deres forhold til virkeligheden". Dr. phil. Klaus Neiiendam. 14. maj. Bakkehuset.
Rundvisning: "Dansk Guldalderkunst fra udenlandske samlinger". Museumsinspektør Henrik Holm. 15. august. Statens Museum for Kunst.
Rundvisning: "Jægerspris Slot og Grevinde Danner". Dr. phil. Klaus Neiiendam og guidet rundvisning. 2. september. Jægerspris Slot.
Rundvisning & Teaterforestilling: "Rundvisning på Folketeatret; Udstillingen Folketeatret i 150 år; Forestillingen Knud den Kedelige". Mag. art. Bente Hatting Gjelten. 30. oktober. Folketeatret.
2006
Nytårskoncert: "Guldaldermusik af C.E.F. Weyse, Hans Matthison-Hansen, Niels W. Gade, Gottfred Matthison-Hansen, Johan Adam Krygell, Edvard Grieg, P.E. Lange-Müller". Lise-Marie Svensson (sang), Klaus Jerndorff (orgel og klaver). 5. januar. Sankt Markus Kirke.
Rundvisning: "Besøg i Danmarks Nationalbanks Museum". Preben Poulsen (guide), Halvor Hemsen (guide), cand. polit. & HD Kjeld Lykke (foredrag). 24. marts. Danmarks Nationalbank.
Rundvisning: "Blå Længsler - Familien Heiberg - liv og lidenskab". Cand. phil. Marianne Philipsen. 15. maj. Bakkehuset.
Vandring: "Besøg på Frederiksberg Kirkegård". Museumsleder Inge Nørballe. 23. august. Frederiksberg Kirkegård.
Rundvisning: "Statens Museum for Kunst - Guldaldersamlingerne". Museumsinspektør Henrik Holm. 11. oktober. Statens Museum for Kunst.
2005
Nytårskoncert: "Guldaldermusik af C.E.F. Weyse, Hans Matthison-Hansen, Niels W. Gade, Gottfred Matthison-Hansen, Johan Svendsen, P.E. Lange-Müller". Meifu Wung-Sung Sieben (sang), Per Bokelund (violin), Klaus Jerndorff (orgel og klaver). 5. januar. Sankt Markus Kirke.
Teaterforestilling & Foredrag: "H.C. Andersen Aften med En Comedie i det Grønne og En Nat i Roeskilde ". Dr. phil. Jens Kristian Andersen, skuespiller Christian Steffensen, skuespiller Folmer Robæk, Allan Andersens Trio. 14. februar. Teatermuseet.
Foredrag: "Søren Kierkegaards afhandling Krisen og en Krise i en Skuespillerindes Liv". Skuespiller og teaterstuderende Steve Smith. 19. maj. Bakkehuset.
Oplæsning: "Eventyr af H.C. Andersen". Skuespilleren Lene Vasegaard. 15. september. Bakkehuset.
Ballet & Foredrag: "Salut for August Bournonville". Dr. phil. Klaus Neiiendam, dr. phil. Erik Aschengreen, balletmester Flemming Ryberg, dansere fra Den kgl. Ballet. 23. oktober. Teatermuseet. I samarbejde med Selskabet for Dansk Teaterhistorie.
Teaterforestilling & Foredrag: "Skyelskeren - en fabel om Søren Kierkegaard og Regine Olsen". Skuespiller Kristian Halken, skuespiller Heidi Colding-Hansen, skuespiller Paul Hüttel (foredrag), skuespiller Peder Holm Johansen. 12. december. Teater ved Sorte Hest.
2004
Nytårskoncert: "Guldaldermusik af C.E.F. Weyse, Friedrich Kuhlau, J.P.E. Hartmann, Hans Matthison-Hansen, Emil Hartmann, Edvard Grieg". Klaus Jerndorff (orgel og klaver). 5. januar. Sankt Andreas Kirke.
Foredrag: "Guldalderarkitekten C.F. Hansen". Dr. phil. Klaus Neiiendam. 11. marts. Den gamle Metropolitanskole, Frue Plads.
Foredrag: "Om Bakkehuset, dets malerier og inventar." Museumsleder Inge Nørballe. 12. maj. Bakkehuset.
Rundvisning: "På Frederiksborg Slot i Guldaldersamlingerne". Stud. mag. Ida Rosenstand Lou og dr. phil. Klaus Neiiendam. 12. september. Frederiksborg Slot.
Rundvisning & Foredrag:" Besøg Grevinde Danners Vinterbolig". Guide Paul Lerche og dr. phil. Klaus Neiiendam. 26. oktober. Ny Vestergade. Gentagelse af tidligere arrangement.
Foredrag: "Søren Kierkegaard, assessor Wilhelm - og guldalderens retsliv". Dr. jur. et phil. Ditlev Tamm. 15. november. Bakkehuset.
2003
Nytårskoncert: "Guldaldermusik af C.E.F. Weyse, J.P.E. Hartmann, Hans Matthison-Hansen, Niels W. Gade, Peter Heise, P.E. Lange-Müller". Mads Elung Jensen (sang), Klaus Jerndorff (orgel og klaver). 5. januar. Sankt. Andreas Kirke.
Foredrag: "Hofteatret som den danske Guldalders skueplads". Dr. phil. Klaus Neiiendam. 5. april. Teatermuseet.
Foredrag: "H. C. Andersen, Felix Mendelssohn-Bartholdy og Jenny Lind - et guldalderbillede". Litteraturhistoriker Bente Kjølbye. 12. maj. Bakkehuset.
Foredrag: "Møbler i Guldalderen". Dr. phil. Mirjam Gelfer-Jørgensen. 30. september. Kunstindustrimuseet.
Foredrag: "Pjerrot siger noget. Tivolipantomimens rødder". Dr. phil. Klaus Neiiendam. 12. november. Teatermuseet.
2002
Nytårskoncert: "Guldaldermusik for klaver, orgel og korsang af C.E.F. Weyse, J.P.E. Hartmann, Hans Matthisson-Hansen, Niels W. Gade, Johan Adam Krygell, Edvard Grieg, P.E. Lange-Müller". Gunnar Svensson (orgel), Klaus Jerndorff (klaver), Susanne Hartmann (sang) samt Cæciliekoret. 5. januar. Sankt Andreas Kirke.
Rundvisning: "Guldaldermalerier på Christiansborg". Arkitekt Henrik Levison og guide Tommy Sandau. 25. februar. Christiansborg.
Foredrag: "Guldalderdrøm og Genifeber". Dr. phil. Niels Kofoed. 7. maj. Bakkehuset.
Vandring: "Udflugt til Frederiksberg Have". Dr. phil. Klaus Neiiendam. 27. maj. Start Frederik VI - statuen.
Rundvisning: "Besøg i Søkvæsthuset (Familien Heiberg)". Mag. art. Bente Hatting Gjelten. 20. august. Overgaden oven Vandet.
Foredrag: "Kierkegaard og Heiberg". Lic. theol. Joakim Garff. 9. oktober. Bakkehuset.
Rundvisning & Foredrag: "Grevinde Danners Vinterbolig". Guide Paul Lerche og dr. phil. Klaus Neiiendam. 27. november. Ny Vestergade.
2001
Nytårskoncert: "Guldaldermusik for orgel af Gottfred Matthison-Hansen, Johan Adam Krygell". Gunnar Svensson (orgel). 5. januar. Kastelskirken.
Foredrag: "Østerbro i Købke-belysning". Kunsthistoriker Hans Edvard Nørregård-Nielsen. 18. marts. Bydelsrådhuset på Indre Østerbro, Østerfælled Torv.
Vandring: "Rosenborg Have i Guldalderperspektiv". Arkitekt Jens Hendeliowitz. 9. august. Start Øster Voldgade 4B.
Sang & Foredrag: "En aften med foredrag og sang - Johan Ludvig Heibergs Vaudeviller". Universitetslektor Sten Høgel og sangere fra Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet. 3. oktober. Krudttønden, Østerbro.
Rundvisning: "Erichsens Palæ". Guidet rundvisning. 13. december. Danske Bank, Holmens Kanal.
2000
Nytårskoncert: "Guldaldermusik for orgel af J.P.E. Hartmann, Hans Matthisson-Hansen, Niels W. Gade, Gottfred Matthisson-Hansen, Johan Adam Krygell". Gunnar Svensson (orgel). 5. januar. Marmorkirken.
Foredrag & Sang: "Melodien er af Bellman!". Forfatteren Søren Sørensen. 27. marts. Kostalden i Brumleby, Øster Allé.
Vandring: "Guldaldervandring i København - historisk perspektiv". Forfatteren Jan Møller. 7. maj. Start Østerport Station.
Rundvisning: "Ånden i naturen". Guidet rundvisning. 30. august. Nationalmuseet.
Foredrag: "Guldalderens Kvinder". Forfatteren Mette Winge. 9. december. Det Kgl. Teaters Bistro. I samarbejde med Heiberg-Selskabet.
1999
Foredrag: "Demokratiet & Guldalderen". Operasanger Erik Harbo (Blicher & Demokratiet), cand. mag. Peter Tudvad (Kierkegaard & Demokratiet), dr. phil. Jens Kristian Andersen (Egede Schack & Demokratiet). 31. maj. Bydelsrådhuset på Indre Østerbro, Østerfælled Torv.
Rundvisning: "DUO - guldalderbilleder i medspil og modspil". Museumsinspektør William Gelius. 29.august. Thorvaldsens Museum.
Foredrag: "Guldalderdigtere. Portrætter og poesi". Museumsleder Inge Nørballe. 24. november. Bakkehuset.