KMS844 Chresten Kbke redg

Christen Købke, Parti af Østerbro i morgenbelysning, 1836

1999 - 17. marts - 2019

 

Velkommen til foreningen Guldalderinstituttets hjemmeside.

De seneste årtier har vist en stadig stigende interesse for den danske guldalder. I dag er der således generel folkelig forståelse for denne vigtige periode i vores samfundsudvikling. Meget tyder på, at interessen for guldaldertiden både nationalt og internationalt i de kommende år vil stige yderligere. Dette afspejler sig bl.a. i en række aktive selskaber omkring guldalderens forfattere, teaterfolk og komponister.
Guldalderinstituttets formål er at formidle viden om og nyfortolkning af den danske guldalder. Samt at lade aktuelle problemstillinger, ideer og kunstneriske udtryk reflektere i guldalderens kulturelle rammer.
Guldalderinstituttet forsøgte forgæves at erhverve Fru Heibergs Villa i Rosenvænget som fælles mødested for de forskellige guldalderselskaber. Guldalderinstituttet samarbejder gerne med andre selskaber.
I slutningen af 1990´erne forsøgte en arbejdsgruppe på Østerbro at erhverve Fru Heibergs Villa i Rosenvænget med det formål at omdanne den store villa til et institut og samlingssted for de mange foreninger med tilknytning til Guldalderen. Projektet mislykkedes, og i stedet blev der i villaens have opført fire punkthuse med seks lejligheder i hver, såvel som selve villaen blev omdannet til beboelse.
Arbejdsgruppen besluttede derpå at etablere en forening omkring Guldalderen og efter et forudgående møde med deltagelse af en lang række repræsentanter for guldalderselskaber, blev der på Indre Østerbro Bydelsrådhus den 17. marts 1999 holdt en stiftende generalforsamling for Foreningen Guldalderinstituttet. Det er et kendetegn for Foreningen, at den favner bredt med hensyn til emner omkring og i tilknytning til Guldalderen, hvilket også vil fremgå af arrangementsoversigt under aktiviteter i foreningen her på hjememsiden.
 
Guldalderen
Perioden 1800-1850 kaldes den danske guldalder. Det gør den fordi litteratur, musik, teater og billedkunst nåede et enestående højdepunkt.
Litteraturen blev skabt af Oehlenschläger, Blicher, Ingemann, Hauch, Heiberg, Hertz og Hostrup. Samt ikke mindst af H.C. Andersen, Kierkegaard og Grundtvig.
Musikken var kendetegnet af Weyse, Kuhlau, Gade og Hartmann, mens teatret blev domineret af Johanne Luise Heiberg og August Bournonville.
Thorvaldsen opnåede verdensberømmelse som billedhugger og Freund samt Bissen fortsatte hans linje. Endelig var Eckersberg, Rørbye, C.A. Jensen, Købke, Lundbye, Dreyer, Marstrand, Constantin Hansen malerkunstens mestre.
I guldalderen blev desuden fundamentet lagt for det danske demokrati, ligesom naturvidenskabernes fremdrift (H. C. Ørsted) lagde grunden for industrialiseringen.