300px-Grundlovgivende rigsforsamling - Constantin Hansen

Velkommen til foreningen Guldalderinstituttets hjemmeside.

De seneste årtier har vist en stadig stigende interesse for den danske guldalder. I dag er der således en generel folkelig forståelse for denne vigtige periode i vores samfundsudvikling. Meget tyder på, at interessen for guldaldertiden både nationalt og internationalt i de kommende år vil stige. Dette afspejler sig i en række aktive selskaber omkring guldalderens forfattere, teaterfolk og komponister.

Guldalderinstituttets formål er at formidle viden om og nytolkning af den danske guldalder. Samt at lade aktuelle problemstillinger, idéer og kunstneriske udtryk reflektere i guldalderens kulturelle rammer.

Guldalderinstituttet forsøgte forgæves at erhverve Fru Heibergs villa i Rosenvænget som et fælles mødested for de forskellige guldalderselskaber. Guldalderstituttet samarbejder med andre selskaber.